مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

H

Hadei, Mir Raouf

آ

آمون, صادق, دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
آهنگری, کاوه, گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ا

امین زاده, علی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبردوست, جواد, استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک

ب

باسلیقه, فرنوش, دانشگاه شاهرود
باقری پور, محمدحسین, گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
بخت آور, عزالدین, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
بخشنده امنيه, حسن, دانشگاه تهران
بصیرت, روح اله, دانشگاه تربیت مدرس

ت

ترابی, سید رحمان
ترابی, سید رحمان, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ج

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفر شیرزاد, پیمان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفرنژاد قراحسنلو, احسان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جلالی, محمد اسماعیل
جلیلی کشتیان, یاور, دانشگاه صنعتی ارومیه

ح

حسن پور, جعفر, عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
حسینی, محمدفاروق, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
حسینی, مهدی, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حق نژاد, علی, گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

خ

خادمی حمیدی, جعفر, استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خادمی حمیدی, جعفر (ایران)
خالوکاکایی, رضا

د

دارای, رحمان

1 - 25 (70)    1 2 3 > >>